Midden-Delfland is een waardevol groengebied waar landbouw, natuur en recreatie elkaar afwisselen. Het landschap kenmerkt zich door grazige weiden, kilometers sloot, in het groen gelegen boerderijen en smalle weggetjes met knotwilgen en fluitekruid.
Ruimte voor recreatie.
Recreanten die rust en ruimte zoeken komen in Midden-Delfland zeker aan hun trekken. Wandelaars en fietsers kunnen alle kanten op.
Volop natuur.
Midden-Delfland heeft een waardevolle natuur met de altijd levendige weidevogels, de kwakende kikkers en de koekoek die z'n naam roept. Alleen al de sloten met hun oevers zijn kleine natuurgebiedjes op zich. Het natuurgebied De Vlietlanden is uniek.
Links :
www.middendelfland.net
www.middendelflandvereniging.nl